Povolenky 2021

Protože se při výdeji povolenek hromadí a vystřídá příliš mnoho lidí, rozhodl výbor MO ČRS Chotěboř o změně systému výdeje povolenek a úhrady členských známek pro rok 2021. Tímto opatřením chceme zajistit především větší bezbečí všech našich členů a bezproblémový výdej v dalším období. Ten by mohl být ohrožen případnou karanténou osob zajišťujících výdej, nebo vládními opatřeními, která nelze předvídat. Věříme, že dále popisovaný způsob výdeje povolenky v roce 2021 nebude pro nikoho překážkou, bude bezbečnější a možná pro Vás i rychlejší. Za tento způsob objednání a převzetí nebude účtován žádný zvláštní poplatek. Objednání povolenky poštou je i nadále možné. Bohužel při jeho využití musí být účtováno stanovené poštovné, protože doručení zajišťuje Česká pošta za úplatu a zásilka musí být pojištěna.

Z důvodu zajištění dostatečné kapacity, byl na vstupní dveře do budovy spolku instalován větší box pro vrácení povolenek za rok 2020 a objednávky povolenek pro rok 2021.

!!!  AKTUÁLNÍ TERMÍNY PRO ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU, NEBO VYZVEDNUTÍ POVOLENKY !!!

Termíny výdejů nejsou přesně stanoveny. Po objednání budete vyzvání k vyzvednutí SMS zprávou.
V případě nevyhovujícího termínu (vyzvednout za Vás může kdokoli), Vám bude zaslán další možný termín vyzvednutí opakovaně.
Příklad:
Do schránky MO ČRS vhodíte objednávku se členským průkazem (ten co v něm jsou známky). Po zpracování a nahromadění objednávek, Vám bude zaslána SMS zpráva s termínem pro vyzvednutí. V případě, že si doklady nevyzvednete, v tomto termínu, automaticky Vám po stanovení dalšího termínu výdeje zašleme další zprávu. Takto se to bude opakovat do té doby, než si doklady vyzvednete. Vyzvednutí dokladů je naprosto bez čekání – odbavení probíhá ihned při příchodu – žádné „fronty“. Postup objednání je popsán níže.

 

Již proběhlé termíny výdeje objednaných povolenek:
5.1.2021   –  15-16h OD Alej Havlíčkův Brod
8.1.2021   –  15-16h OD Alej Havlíčkův Brod
8.1.2021  pouze sběr objednávek –  16-18h KD Ostrov Havlíčkův Brod
9.1.2021   –  8-11h Chotěboř

 ODAlej  Pro členy, kteří využívají prvního výdeje v Havlíčkově Brodě
nabízíme možnost odevzdání povolenky a objednání nové ve
úterý 5.1.2021 od 15.00 do 16.00 v prostoru benzínové
čerpací stanice u obchodního domu ALEJ.

Postup objednání s osobním převzetím:
– do schránky, která je umístěna na vstupních dveřích do budovy MO ČRS Chotěboř, Lazební 206, Chotěboř vhodíte povolenku za rok 2020. Povolenka bude mít řádně vyplněn sumář. Toto je běžně platná podmínka pro vydání nové povolenky. O novou povolenku můžete požádat až po vrácení, nebo současně při vrácení staré. Pokud starou neodevzdáte, můžete ještě samozřejmě chytat a nová vám bude vydána později po vrácení. Nezapomeňte, že musí být vrácena do 15.1.2021.

– do samostatné obálky vložíte členský průkaz a lístek na který uvedete svůj telefonní kontakt a co požadujete zaplatit (znamka,povolenka-jaka,brigady). Peníze a rybářský lístek do obálky nedávejte! Můžete použít formulář pro osobní vyzvednutí (formulář zde), nebo pouze volně napsat na list papíru.

– po zpracování Vaší objednávky, Vám zašleme SMS zprávu s termínem a částkou pro vyzvednutí dokladů zpět. Částku uhradíte v hotovosti (ideálně přesně) až při vyzvednutí. Termín pro vyzvednutí bude stanoven v několika variantách, aby Vás příliš časově neomezoval. Pouhé převzetí bude ale mnohem rychlejší, bez delšího čekání. Připravené doklady nemusí člen vyzvedávat osobně, může je bez problémů vyzvednout i někdo jiný.

Postup objednání s doručením poštou:
Postup je v tomto případě stejný jako v předchozích letech. Nic se na něm nemění a je možné ho i nadále využívat. V případě, že se pro něj rozhodnete, bližší informace naleznete na tomto místě http://mocrschotebor.cz/povolenka-postou/.

 

Odpovědi na dotazy:

Musím vracet povolenku, když chci ještě letos chytat?

Pokud ještě budete chtít do konce roku chytat, povolenku samozřejmě nevracejte. Je jí možné s objednávkou a členským průkazem kdykoli zaslat na adresu MO ČRS Chotěboř (Lazební 206, 583 01 Chotěboř) obyčejným dopisem. Nezasílejte prosím doporučeně. Prozatím není výdej v Havl. Brodě 8.1.2021 zrušen. S největší pravděpodobností budeme přijímat pouze objednávky a vydávat připravené povolenky. To z důvodu urychlení. Nelze však předpovídat jaká budou v tu dobu omezení.

Bude ještě možné odevzdat povolenku v Havlíčkově Brodě?

Ano. V případě, že nemude nařízené omezení 8.1.2021 bude možné odevzdat povolenku a objednat si novou. Termín doručení upřesníme při převzetí objednávky.

Budou výdeje podle plánovaných termínů v Chotěboři?

Ano. Předpokládáme ale pouze výdej již objednaných povolenek, nebo pouze převzetí objednávky pro další termín. Plánujeme výdej i mimo tyto termíny. Konkrétní datumy možného vyzvednutí Vám budou zaslány SMS zprávou, až budeme mít pro Vás doklady připravené.

 

Archiv

OP Rybářství 2014 – 2020

QR Code Business Card