Povolenky 2022

Výdej 2022 bude zase na objednávky

Protože se při výdeji povolenek hromadí a vystřídá příliš mnoho lidí, rozhodl výbor MO ČRS Chotěboř systému výdeje povolenek a úhrady členských známek pro rok 2022 stejným způsobem jako v loňském roce. Tímto opatřením chceme zajistit především větší bezbečí všech našich členů a bezproblémový výdej v dalším období. Ten by mohl být ohrožen případnou karanténou osob zajišťujících výdej, nebo vládními opatřeními, která nelze předvídat. Věříme, že dále popisovaný způsob výdeje povolenky v roce 2022 nebude pro nikoho překážkou, bude bezbečnější a možná pro Vás i rychlejší. Za tento způsob objednání a převzetí nebude účtován žádný zvláštní poplatek. Objednání povolenky poštou je i nadále možné. Bohužel při jeho využití musí být účtováno stanovené poštovné, protože doručení zajišťuje Česká pošta za úplatu a zásilka musí být pojištěna.

Z důvodu zajištění dostatečné kapacity, byl na vstupní dveře do budovy spolku instalován
větší box pro vrácení povolenek za rok 2021 a objednávky povolenek pro rok 2022.

!!!  TERMÍNY PRO ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU, NEBO VYZVEDNUTÍ POVOLENKY !!!
!!!  OBĚDNÁNO MUSÍ BÝT NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED VÝDEJEM !!!

Termíny výdejů budou dodrženy v termínech nejméně podle loňských informací.

Havlíčkův Brod – ZMĚNA – potraviny COOP OD Alej
 pátek 7. ledna 2022   15:30 – 17 hodin
Chotěboř – budova MO ČRS Chotěboř
 sobota   8. ledna 2022   8 – 11 hodin
 sobota 15. ledna 2022   8 – 11 hodin
 sobota 19. února 2022   8 – 11 hodin
 sobota 26. února 2022   8 – 11 hodin
 sobota 23. dubna 2022  8 – 10 hodin

Po objednání budete vyzvání k vyzvednutí SMS zprávou.
V případě nevyhovujícího termínu (vyzvednout za Vás může kdokoli), Vám bude zaslán další možný termín vyzvednutí opakovaně.
Příklad:
Do schránky MO ČRS vhodíte objednávku se členským průkazem (ten co v něm jsou známky). Po zpracování objednávek, Vám bude zaslána SMS zpráva s termínem pro vyzvednutí. V případě, že si doklady nevyzvednete, v tomto termínu, automaticky Vám po stanovení dalšího termínu výdeje zašleme další zprávu. Takto se to bude opakovat do té doby, než si doklady vyzvednete. Vyzvednutí dokladů je naprosto bez čekání – odbavení probíhá ihned při příchodu – žádné „fronty“. Postup objednání je popsán níže.

 

!!!  VÝDEJ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ  !!!

V potravinách COOP obchodního domu Alej v Havlíčkově Brodě byl instalován sběrný box pro objednávky a vrácení povolenek. Tento box naleznete u automatu na vrácení lahví. Po vstupu do prodejny projdete okolo ovoce-zeleniny a po levé straně uvidíte BOX. Tento způsob jsme zvolili, abychom Vám umožnili odevzdání bez vázání na konkrétní termín. Postup je stejný, jako při objednávání v Chotěboři. Do tohoto boxu můžete také odevzdat staré povolenky. Případné dotazy zodpovíme na telefonu 602 472 593, protože personál prodejny Vám neporadí.

Otevírací doba potravin COOP OD Alej:
pondělí – pátek      6.00 – 18.00
sobota                     6.00 – 11.00
neděle                     7.00 – 10.30

 

 

POSTUP OBJEDNÁVÁNÍ:

– do schránky, která je umístěna na vstupních dveřích do budovy MO ČRS Chotěboř, Lazební 206, Chotěboř, nebo sběrného boxu v potravinách COOP OD Alej Havlíčkův Brod vhodíte povolenku za rok 2021. Povolenka bude mít řádně vyplněn sumář. Toto je běžně platná podmínka pro vydání nové povolenky. O novou povolenku můžete požádat až po vrácení, nebo současně při vrácení staré. Pokud starou neodevzdáte, můžete ještě samozřejmě chytat a nová vám bude vydána později po vrácení. Nezapomeňte, že musí být vrácena do 15.1.2022.

– do samostatné obálky vložíte členský průkaz a lístek na který uvedete svůj telefonní kontakt a co požadujete zaplatit (znamka,povolenka-jaka,brigady). Peníze a rybářský lístek do obálky nedávejte! Můžete použít formulář pro osobní vyzvednutí (formulář zde), nebo pouze volně napsat na list papíru.

– po zpracování Vaší objednávky, Vám zašleme SMS zprávu s termínem a částkou pro vyzvednutí dokladů zpět. Částku uhradíte v hotovosti (ideálně přesně) až při vyzvednutí. Termín pro vyzvednutí platí podle plánu, přípabude stanoven v několika variantách navíc, aby Vás příliš časově neomezoval. Pouhé převzetí bude ale mnohem rychlejší, bez delšího čekání. Připravené doklady nemusí člen vyzvedávat osobně, může je bez problémů vyzvednout i někdo jiný.

Postup objednání s doručením poštou:
Postup je v tomto případě stejný jako v předchozích letech. Nic se na něm nemění a je možné ho i nadále využívat. V případě, že se pro něj rozhodnete, bližší informace naleznete na tomto místě http://mocrschotebor.cz/povolenka-postou/.

 

Odpovědi na dotazy:

Musím vracet povolenku, když chci ještě letos chytat?

Pokud ještě budete chtít do konce roku chytat, povolenku samozřejmě nevracejte. Je jí možné s objednávkou a členským průkazem kdykoli zaslat na adresu MO ČRS Chotěboř (Lazební 206, 583 01 Chotěboř) obyčejným dopisem. Nezasílejte prosím doporučeně.

Bude ještě možné odevzdat povolenku v Havlíčkově Brodě?

Ano. V prodejně potravin COOP obchodního domu Alej je u automatu na lahve sběrný box. Do tohoto boxu lze vrátit povolenku za rok 2021 i vhodit objednávku na rok 2022. Objednávky odevzdané do konce roku budou v OD Alej vydány 7.1.2022. Termín doručení upřesníme SMS zprávou po zpracování objednávky.

Budou výdeje podle plánovaných termínů v Chotěboři?

Ano. Výdeje budou, ale povolenky musí být objednány nejméně týden před plánovaným výdejem. Na místě v době výdeje nebude možné navíc nic vydat.  Plánujeme výdej i mimo tyto termíny. Konkrétní datumy možného vyzvednutí Vám budou zaslány SMS zprávou, až budeme mít pro Vás doklady připravené.

 

Archiv

OP Rybářství 2014 – 2020

QR Code Business Card