Členské příspěvky

Jednou z povinností člena ČRS je úhrada členských příspěvků. Tyto příspěvky se platí v termínech vyhlášených výdejů povolenek. Po zaplacení vylepí vydávající známku o zaplacení členského příspěvku do členského průkazu. Všechny členské příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do konce dubna.

Zápisné:

  • jednorázový vstupní poplatek – 1 000,- Kč.


Pravidelné roční peněžní příspěvky od roku 2023:

  • dospělí 700 Kč
  • mládež 300 Kč
  • děti do 15 let 150 Kč (včetně do konce kalendářního roku v němž dosáhne 15 let)

 

QR Code Business Card