Evidence úlovků, docházky a sumář

Evidence docházek a úlovků

Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II Povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) datum lovu a číslo rybářského revíru.
Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru.
V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.
Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).
Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II Povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek, ve kterém je zapsána pouze docházka bez úlovku,  nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo dalším dnu.

Vzor vyplnění docházky

 

Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.
V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.
V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem.
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.
Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.

Vzor vyplnění sumáře úlovků

Instruktážní video návod pro vyplnění sumáře:

                                                                                                                                                                                                                                                                  Zdroj: www.rybsvaz.cz

Archiv

OP Rybářství 2014 – 2020

QR Code Business Card