Rybářský lístek

Rybářský lístek vydávají pověřené obecní či městské úřady příslušné k vašemu bydlišti. Většinou na odboru životního prostředí a zemědělství. Pro jeho vydání musíte vlastnit doklad o získané kvalifikaci. Tím může být starší rybářský lístek, nebo potvrzení o složení zkoušek rybářských znalostí. Potvrzení o složení zkoušek rybářských znalostí vydáváme po úspěšném absolvování kurzu školení nových členů. V případě ztráty, nebo odcizení rybářského lístku vydáváme našim členům potvrzení o složení zkoušek podle záznamů o absolvování. Formulář žádosti pro vydání rybářského lístku naleznete zde, nebo ho obdržíte na příslušném úřadu, který ho vydává. Správní poplatek stanovuje aktuální znění Zákona o správních poplatcích 634/2004 Sb.

Úřady:

  • MěÚ Chotěboř – odbor životního prostředí –    3.patro, dveře 320, Ing. Petr Elis


Ceny rybářského lístku podle doby platnosti:

  • 30 dní  –  200 Kč
  • 1 rok  –  100 Kč, děti do 15 let 50 Kč
  • 3 roky  –  200 Kč, děti do 15 let 100 Kč
  • 10 let  –  500 Kč, děti do 15 let 250 Kč
  • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let  –  1.000 Kč

 

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů – k vydání není nutné potvrzení o složení zkoušky.

 

Ryb_listek

Archiv

OP Rybářství 2014 – 2020

QR Code Business Card