Rybářský lístek

Rybářský lístek vydávají pověřené obecní či městské úřady příslušné k vašemu bydlišti. Většinou na odboru životního prostředí a zemědělství. Pro jeho vydání musíte vlastnit doklad o získané kvalifikaci. Tím může být starší rybářský lístek, nebo potvrzení o složení zkoušek rybářských znalostí. Potvrzení o složení zkoušek rybářských znalostí vydáváme po úspěšném absolvování kurzu školení nových členů. V případě ztráty, nebo odcizení rybářského lístku vydáváme našim členům potvrzení o složení zkoušek podle záznamů o absolvování. Formulář žádosti pro vydání rybářského lístku naleznete zde, nebo ho obdržíte na příslušném úřadu, který ho vydává.

Úřady:

  • MěÚ Chotěboř – odbor životního prostředí –    3.patro, dveře 320, Ing. Petr Elis


Ceny rybářského lístku podle doby platnosti:

  • 1 rok  –  dospělí 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč
  • 3 roky  –  dospělí 200 Kč, děti do 15 let 100 Kč
  • 10 let  –  dospělí 500 Kč, děti do 15 let 250 Kč

Ryb_listek

QR Code Business Card