OP Rybářství 2014 – 2020

 

Projekt realizovaný ČRS MO Chotěboř z.s. v rámci tohoto programu a spolufinancovaný Evropskou unií:

Název projektu: Modernizace MO ČRS Choteboř

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000961

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nákup vozidla a potřebného vybavení do rybníkářství a chovu ryb. Veškeré vybavení bude využito v podniku žadatele i po skončení doby udržitelnosti. Koupený pozemek se stavbou – rybník, bude využit k chovu ryb a bude tak stabilizovat produkci ryb v budoucnu.

Archiv

OP Rybářství 2014 – 2020

QR Code Business Card