Revíry

  • Mimopstruhové revíry

 

451 001 – BŘEVNICKÝ POTOK 1

 

Uživatel revíru: Východočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením: MO Chotěboř
Délka: 6,0 km
Rozloha: 16,00 ha
Popis revíru
Do revíru patří nádrž: Břevnická v k. ú. Chotěboř 12,0 ha. Vlastní tok Břevnického potoka a přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na obou březích Břevnické nádrže v délce 50 m od přítoku je chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán. Zákaz vstupu a lovu ryb z tělesa hráze Břevnické nádrže a z přilehlého prostoru, který je oplocen. Na Břevnické nádrži je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení

V létech 1956 až 59 byla u Chotěboře na Havlíčkobrodsku vybudována sypaná přehrada Břevnice na stejnojmenném potoce pro účely zásobení užitkovou vodou CHKZ Chotěboř.
Účel vodního díla:
– Zásobování užitkovou vodou.
– Individuální rekreační oblast.
– Sportovní rybolov.
– Částečná ochrana před povodněmi.
Postup stavby:
V roce 1951 se objevily první úvahy o vybudování nádrže pro zásobování užitkovou vodou. Kromě nedostatku vody byl brán v potaz i nedostačující technický stav jediné používané nádrže. V roce 1953 bylo vypracováno vodohospodářské řešení a úvodní projekt Hydroprojektem Praha. Konečný projekt v roce 1954 zpracoval Státní projektový ústav Hradec Králové a povolení ke stavbě vydal v roce 1955 KNV Pardubice. Samotné vodní dílo bylo postavenio v rozmezí let 1956 až 59.Generální dodavatel stavby byl Průmstav Pardubice a technologickou část stavby dodal investor CHKZ Chotěboř (Chotěbořské kovodělné závody). Nádrž byla zkolaudována v listopadu 1959 a po zkušebním provozu byla v únoru 1962 předána do trvalého užívání. Celkový náklad na stavbu činil v tehdejší době 7.8 mil. Kčs. Technický stav nádrže je neustále sledován. Vodní dílo patří do III. kategorie podle vyhlášky č.62/75 Sb. Technicko-bezpečnostní dohled vykonává správce nádrže a tecnicko-bezpečnostní dozor (TBD) vykonává okresní úřad Havlíčkův Brod. V roce 1993 bylo vodní dílo oploceno jednak kvůli nevhodnému chování rekreantů a dále kvůli ochraně zařízení proti nežádoucí manipulaci. Vodní hladina je každoročně vybojkována ve vzdálenosti 50m od hráze. Do takto označeného prostoru je vstup zakázán a lidé si musejí být vědomi toho, že pohybovat se ve vodě zejména v blízkosti odběrného objektu, na který vede ze břehu lávka, je životu nebezpečné. Vodní dílo v současné době provozuje a spravuje MO ČRS Chotěboř.

1f_brevnicka_nadrz_chotebor 1e_brevnicka_nadrz_chotebor 1d_brevnicka_nadrz_chotebor 1c_brevnicka_nadrz_chotebor 1b_brevnicka_nadrz_chotebor 1a_brevnicka_nadrz_chotebor

_____________________________________________________________________________________________

  • Pstruhové revíry

 

453 011 – DOUBRAVA 5

 

Uživatel revíru: Východočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením: MO Chotěboř
Délka: 17,0 km
Rozloha: 13,00 ha
Popis revíru
Od mostu silnice Víska – Horní Lhotka ve Vísce až k mostu silnice Chotěboř – Sobiňov v k. ú. Bílek. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. K revíru patří nádrž: Valcha v k. ú. Horní Sokolovec 0,7 ha

453 012 – DOUBRAVA 6

Uživatel revíru: Východočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením: MO Chotěboř
Délka: 10,0 km
Rozloha: 4,00 ha
Popis revíru
Od mostu silnice Chotěboř – Ždírec nad Doubravou v k. ú. Bílek po první most u kostela v obci Sobiňov. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Část Doubravy od mostu v Sobiňově k rybníku Doubravník je chovná – lov ryb zakázán. Rybníky Doubravník a Řeka do revíru nepatří.

6d_doubrava_chotebor 6c_doubrava_chotebor 6c_doubrava_chotebor 6a_doubrava_chotebor

Archiv

OP Rybářství 2014 – 2020

QR Code Business Card